Ýaponiýanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 2021-nji maliýe ýylynyň jemi boýunça 2,1% artdy

Ýaponiýanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 2021-nji maliýe ýylynyň jemi boýunça 2,1% artdy

Ýaponiýanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 2022-nji ýylyň 31-nji martynda tamamlanan 2021-nji maliýe ýylynda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 2,1% artandygyna hökümetiň berýän maglumatlary şaýatlyk edýär. 

2021-nji ýylyň 1-nji aprelinden 2022-nji ýylyň 31-nji marty aralygynda şahsy sarp ediş mukdary 2,6% artdy. Muňa Ýaponiýanyň jemi içerki önüminiň 60%-i düşýär. 
Üç ýylyň içinde ilkinji gezek JIÖ-niň artýandygy görünýär. Aýratynam, bir ýyl mundan öň bu görkeziji 2019-njy ýylyň görkezijisinden 4,5% pese gaçypdy. Ösüş koronawirus çäklendirmeleriniň ýumşaýan şertlerinde işewür işjeňliginiň janlanmagy bilen şertlendirilýär.