«Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki gatnawlarynyň täzelenen tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki gatnawlarynyň täzelenen tertibini neşir etdi

25-nji maýdan başlap, Türkmenistanda ähli welaýatlaryň arasynda içerki howa gatnawlary açylar. Muňa «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň uçuşlarynyň täzelenen tertibi şaýatlyk edýär. Uçuşlaryň tertibini şu salgydan ýükläp alyp bilersiňiz.

Aşgabadyň Halkara howa menzilinden Daşoguza, Türkmenabada, Mara, Türkmenbaşa we Kerkä uçuşy amala aşyryp bolar. Ýurdumyzyň çägindäki ähli howa menzillerinden Türkmenbaşa gatnawlar amala aşyrylar.
Öň TmCars.info Hökümet mejlisiniň barşynda Türkmenistandan BAE we Germaniýa yzygiderli howa gatnawlarynyň dikeldilmeginiň meýilleşdirilýändigini habar beripdi.