BAE-niň Prezidenti Halifa ben Zaid Al Nahaýýan 73 ýaşynda aradan çykdy

BAE-niň Prezidenti Halifa ben Zaid Al Nahaýýan 73 ýaşynda aradan çykdy

Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Prezidenti Halifa ben Zaid Al Nahaýýan 73 ýaşynda aradan çykdy.

Bu barada anna güni WAM habarlar agentligi habar berdi.

"Prezidentiň işleri boýunça ministrlik BAE-niň halkyna, arap we yslam milletlerine hem-de tutuş dünýä şu gün, 13-nji maýda milletiň lideriniň, onuň howandarynyň, Onuň Alyhezretleri şeýh Halifa ben Zaid Al Nahaýýanyň aradan çykandygyny habar berýär" - diýlip habarda aýdylýar.

Ýurtda matam yglan edildi. Beýanata görä, ol 40 gün dowam eder. Bu döwürde döwlet baýdaklary aşak düşüriler. Ähli ministrlikler, döwlet edaralary we hususy toplumyň kärhanalary üç günlük işini bes edýär.