Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we RF-niň Parlamentara forumynyň mejlisi geçirildi

Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we RF-niň Parlamentara forumynyň mejlisi geçirildi

12-nji maýda Aşgabatda Maslahatlar merkezinde Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň mejlisi geçirildi.

Forumyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Konstitusiýa binasyna gül goýmak dabarasy boldy.
Möhüm ähmiýetli çäräniň dowamynda bu foruma gatnaşýan döwletleriň wekiliýetleriň ýolbaşçylaryň çykyşlary diňlenildi.
Şeýle-de, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň çäklerinde sylag gowşurylyş dabarasy geçirildi.
Günüň ikinji ýarymynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy umumy mejlisler görnüşinde dowam etdi.