«Liwerpul» 2021/22 möwsümde Angliýanyň premýer-ligasynyň iň erkli topary boldy

«Liwerpul» 2021/22 möwsümde Angliýanyň premýer-ligasynyň iň erkli topary boldy

«Liwerpul» Angliýanyň premýer-ligasynyň 33-nji tapgyrynyň myhmançylykdaky duşuşygynda Birmingemiň «Aston Willasyny»  2:1 hasabynda utdy.

Oýnuň dowamynda Ýurgen Kloppuň şägirtleri garşydaşlarynyň yzyndan ýetmek üçin yhlas görkezmeli boldular. Üçünji minutda «Aston Willanyň» ýarym goragçysy Duglas Luis hasaby açdy. Üç minutdan soň, goragçy Joel Matip hasaby deňledi, 65-nji minutda bolsa hüjümçi Sadio Mane oýnuň jemleýji hasabyny çykardy.
«Liwerpul» şu möwsümde hasapda asgyn gelen oýunlarynda 14 utuk toplamagy başaryp, Optanyň habar bermegine görä, agzalan görkeziji boýunça Angliýanyň çempionatynyň öňbaşçysy hasaplanýar.
«Liwerpul» 36 oýundan soň 86 utuk toplap, APL-yň turnir jedwelinde ikinji ýeri eýeleýär.