BMW maý aýynda X1 krossoweriniň täze neslini tanyşdyrar

BMW maý aýynda X1 krossoweriniň täze neslini tanyşdyrar

BMW kompaniýasy 2022-nji ýylyň maý aýynyň başynda tanyşdyryljak ykjam X1 krossoweriniň  tizerini ýaýratdy.

Modeliň adaty içinden ot alýan hereketlendirijili görnüşem, dolulygyna toguň güýji bilen işleýän görnüşem ilkinji gezek elýeter bolar. Nemes markaly «körpe» krossower daşky firma stilini üýtgetmez, ýöne özünden öňküden çala gabaraly bolar diýip çaklanylýar.
Tehniki tarapy barada aýdylanda bolsa, indiki BMW X1-i UKL2 modul platformasynda dörederler, ol adaty hereketlendirijinem, elektriki agregatlaram  göz öňünde tutar. 

Deslapky maglumatlara görä, ykjam krossoweriň dört silindrli motorynyň benzin we dizel bilen işleýän görnüşi, şol sanda kuwwaty 306 at güýjüne deň bolan motorly «M»-de goýlup sürülýän sport görnüşi hem bolar.