BMW maý aýynda X1 krossoweriniň täze neslini tanyşdyrar

  • 04.05.2022 12:57
  • 11739
BMW maý aýynda X1 krossoweriniň täze neslini tanyşdyrar

BMW kompaniýasy 2022-nji ýylyň maý aýynyň başynda tanyşdyryljak ykjam X1 krossoweriniň  tizerini ýaýratdy.

Modeliň adaty içinden ot alýan hereketlendirijili görnüşem, dolulygyna toguň güýji bilen işleýän görnüşem ilkinji gezek elýeter bolar. Nemes markaly «körpe» krossower daşky firma stilini üýtgetmez, ýöne özünden öňküden çala gabaraly bolar diýip çaklanylýar.
Tehniki tarapy barada aýdylanda bolsa, indiki BMW X1-i UKL2 modul platformasynda dörederler, ol adaty hereketlendirijinem, elektriki agregatlaram  göz öňünde tutar. 

Deslapky maglumatlara görä, ykjam krossoweriň dört silindrli motorynyň benzin we dizel bilen işleýän görnüşi, şol sanda kuwwaty 306 at güýjüne deň bolan motorly «M»-de goýlup sürülýän sport görnüşi hem bolar.


19.11.2022 18:39
22783

2022-nji ýylyň iň ygtybarly awtoulaglary yglan edildi

Consumer Reports amerikan žurnaly (söwda dahylsyz Consumers Union guramasynyň neşiri) iň ygtybarly awtoulaglary çykarýan kompaniýalaryň ýyllyk reýtingini çap etdi. Şu ýyl sanawda öňdeligi Toyota bilen Lexus eýeledi...

16.11.2022 23:43
7946

BMW Hytaýda akkumulýator çykarmak boýunça taslama 1,4 mlrd dollar goýar

Germaniýanyň Bayerische Motoren Werke AG-si bilen Hytaýyň Brilliance China automotive Holdings Ltd.-niň bilelikdäki BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) kärhanasy Hytaýyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşen Lýaonin...

09.11.2022 15:30
14174

2024-nji ýyldan BMW ulaglaryny kompaniýadan göni sargyt edip bolar

BMW dilerleriň araçyllygyndan boýun gaçyryp, 2024-nji ýylda konserniň awtoulaglarynyň satuwynyň göni shemasyny ýola goýmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň maliýe direktory Nikolýa Peteriň “Muenchner Merkur”...

19.10.2022 14:19
8927

BMW elektriki Mini-leriň önümçiligini Beýik Britaniýadan Hytaýa geçirer

Germaniýanyň Bayerische Motoren Werke AG (BMW) kompaniýasy Beýik Britaniýada Mini awtoulaglarynyň elektriki wersiýasynyň önümçiligini ýapyp, ony Hytaýa geçirmegi meýilleşdirýär. Bu Beýik Britaniýanyň ekologiýa...