Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretaryny doglan güni bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretaryny doglan güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişe doglan güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutany BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterrişe tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk we egsilmez gujur-gaýrat, alyp barýan işinde uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.
Ýeri gelende bellesek, Antoniu Manuel de Oliweýra Guterriş 1949-njy ýylyň 30-njy aprelinde Portugaliýanyň Lissabon şäherinde doguldy. Ol 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri BMG-niň Baş sekretary wezipesini ýerine ýetirýär. Guterriş bu wezipä geçen ýylyň iýul aýynda ikinji möhlete saýlandy.