Ferrari tormozyndaky kemçilik sebäpli, Hytaýda 2,2 müňden gowrak sportkaryny yzyna alýar

Ferrari tormozyndaky kemçilik sebäpli, Hytaýda 2,2 müňden gowrak sportkaryny yzyna alýar

Sport çapyşyk awtoulaglarynyň italýan öndürijisi Ferrari tormoz ulgamyndaky näsazlyk bilen bagly hytaý bazaryndan 2,2 müňden gowrak ulagy yzyna alýar. Bu barada anna güni HHR-yň bazaryny düzgünleşdirmek boýunça döwlet müdirligi habar berdi.

"2022-nji ýylyň 30-njy maýyndan başlap italýan öndürijisi 2010-njy ýylyň 2-nji martyndan 2019-njy ýylyň 12-nji martyna çenli döwürde öndürilen 458 Italiýa, 458 Speciale,458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTВ we 488 Spider seriýaly awtoulaglaryň bir bölegini yzyna alýar. Jemi 2 222 awtoulag yzyna kabul ediler" diýip, düzgünleşdirijiniň habarynda aýdylýar.

Müdirligiň anyklamagyna görä, agzalan modellerde tormoz suwuklygynyň syzýan ýeriniň bolmagy mümkin, bu bolsa tormozyň işleýşini peseldip ýa-da tormoz ulgamynyň ýatmagyna getirip biler.