Erik ten Hag ýakyn wagtda «Mançester Ýunaýtediň» baş tälimçisi bolar

Erik ten Hag ýakyn wagtda «Mançester Ýunaýtediň» baş tälimçisi bolar

«Mançester Ýunaýtediň» täze tälimçisi Erik ten Hag bolar. Gollandiýaly hünärmen iňlis klubuna ýolbaşçylyk etmäge razy boldy. Ol tomusda klubuň baş tälimçisi bolar. Häzirki möwsümi bolsa “Aýaksda” işlemek bilen tamamlar. Bu barada smotrim.ru habar berýär.

Erik ten Hagyň “Aýaks” bilen şertnamasynyň bolanlygy sebäpli, “Mançester Ýunaýted” Gollandiýanyň klubuna kompensasiýa tölemeli bolar. Maglumatlara görä, ol 2 mln ýewro barabar bolar. Ten Hag bilen şertnama eýýäm ylalaşyldy, ýakyn günlerde “Mançester Ýunaýted” gollandiýaly hünärmeniň tälimçi hökmünde bellenendigini habar berer.
Häzirki wagtda “Mançester Ýunaýtediň” baş tälimçisi Ralf Rangnikdir. Onuň ýerine ten Hag bellenenden soň, germaniýaly hünärmen klubuň ýolbaşçylygynda başga bir wezipäni eýelär.