Günorta-Afrika Respublikasynda suw joşgunynyň pidalarynyň sany 443-e ýetdi

Günorta-Afrika Respublikasynda suw joşgunynyň pidalarynyň sany 443-e ýetdi

Günorta-Afrika Respublikasynyň (GAR) günorta-gündogarynda ýerleşen Kwazulu-Natal welaýatynda weýrançylykly suw joşguny netijesinde heläk bolanlaryň sany 443 adama ýetdi diýip, Kwazulu-Natalyň Hökümetiniň ýolbaşçysy Sihle Zikalala ýekşenbe güni habar berdi.

«Häzirki wagta çenli pidalaryň sany 443-e ýetdi, 63 adam dereksiz ýiten hasaplanylýar» diýip, ol brifingiň dowamynda belledi. Ony ýerli eNCA  teleýaýlymy görkezdi.

Günorta Afrikanyň polisiýasy, harby gullukçylary we halas ediji-meýletinçiler olary gözlemegini dowam edýärler.  

Suw joşguny netijesinde Kwazulu-Natal welaýatynda 4 müň töwerek administratiw binalar we jaýlar ýumruldy. 13,5 müňden gowrak öýe zyýan ýetirdi. Şu hepdäniň içinde Günorta Afrikanyň Kwazulu-Natal welaýatynyň käbir böleklerinde 48 sagadyň dowamynda 450 mm-denem köp ygal düşdi, bu Durbanda kadaly ýagdaýda ýyllyk düşmeli 1009 mm ygalyň takmynan ýarysy diýmekligi aňladýar.