Serdar Berdimuhamedow Daniýanyň Şa zenanyny doglan güni bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow Daniýanyň Şa zenanyny doglan güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Daniýanyň Şa zenany hanym Margret II doglan güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi. Şa zenanyň 16-njy apreldäki doglan güni ýurtda milli baýram hökmünde bellenilýär.  

Ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Serdar Berdimuhamedow Şa zenany Margrete II tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, Daniýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de öňegidişlik hem-de rowaçlyk arzuw etdi.