Toyota kompaniýasy meşhur Crown sedanyny krossowere öwrer

Toyota kompaniýasy meşhur Crown sedanyny krossowere öwrer

Toyota kompaniýasy häzirki wagtda meşhur sedana degişli bolan “Crown” ady bilen krossower çykarar. Bu barada kompaniýanyň meýilnamalary bilen tanyş üç çeşmä salgylanyp, Reuters agentligi habar berýär.

“Gibrid, birikdirilýän gibrid we doly elektrik görnüşinde hödürlenjek krossower sarp edijileriň sedanlardan ýüz öwürýändigi sebäpli, Crown-y bazaryň tendensiýalaryna laýyk getirmek synanyşygyny görkezýär” – diýip, agentligiň söhbetdeşleri Toyota-nyň model hatarynda 67 ýyl bäri bar bolan modeli üýtgetmegiň zerurlygyny belleýärler.

Crown krossoweriniň gibrid görnüşiniň satuwynyň 2023-nji ýylda başlamagyna garaşylýar. Şeýle-de, ony Hytaýa, Demirgazyk Amerika we beýleki ýurtlara eksport etmek meýilleşdirilýär. Crown sedanlary hem çykarylmagyny dowam etdirer.
Toyota Crown sedany Toyota-nyň model hatarynda iň könesidir, ol 1955-nji ýyldan bäri öndürilýär. Ilkibaşda bu awtomobil takside ulanmak üçin döredildi, ýöne soňlugy bilen Ýaponiýada we onuň çäginden daşarda hususy eýeleriň arasynda meşhurlyga eýe boldy. 2018-nji ýyldan bäri Toyota Crown-yň eýýäm 15-nji nesli çykarylýar.