Dünýäniň birinji raketkasy Jokowiç fewraldan bäri birinji ýaryşynda utuldy

Dünýäniň birinji raketkasy Jokowiç fewraldan bäri birinji ýaryşynda utuldy

Dünýäniň birinji raketkasy, serbiýaly Nowak Jokowiç Monto-Karloda geçen «Masters» seriýasynyň turniriniň ikinji aýlawynda utuldy. Turniriň göni ikinji aýlawyndan başlan serbiýaly türgen ispaniýaly Alehandro Dawidowiç-Fokinaden 3;6, 7;6 (7;5), 1;6 hasap bilen utuldy. Dawidowiç-Fokina dünýä reýtinginde 46-njy ýerde durýar, Dawid Goffen (Belgiýa) — Daniel Ewans (Beýik Britaniýa)  oýnuň ýeňijisi onuň indiki bäsdeşi bolar.

Jokowiç bu möwsümde diňe ikinji turnire gatnaşdy. Soňky gezek ol korta 24-nji fewralda çykypdy, şonda Dubaýda geçen çärýek finalda 4;6, 6;7 (4;7) hasap bilen çeh Irži Wesýolydan ýeňlipdi.
Möwsümiň başynda serbiýaly türgen «Uly tuwalganyň» — Australian Open-niň birinji turnirini sypdyrypdy. Awstraliýanyň hökümeti kowide garşy çäreleriň düzgünlerini bozany üçin onuň wizasyny ýatyryp, ýurtdan deport edipdi. Ol Indian-Uellsde we Maýamide geçen «Masters» seriýasynyň mart turnirlerinde-de çykyş edip bilmändi.