Oba hojalyk toplumyna jogap berýän wise-premýere käýinç yglan edildi

Oba hojalyk toplumyna jogap berýän wise-premýere käýinç yglan edildi

Serdar Berdimuhamedow Minsitrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewe käýinç yglan etdi. Degişli resminama, döwlet Baştutany anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Şu ýylyň birinji çärýeginde toplumlarda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlanyp geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda döwlet Baştutany häkimleriň hem-de oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň işinde kemçilikleriň bardygyny, ýer bölekleriniň taýýarlyk işleriniň haýal alnyp barylýandygyny nygtady.
Prezident Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň işiniň netijelerine orak möwsüminiň jemleri boýunça garaljakdygyny belledi.