Statatistika baradaky döwlet komitetine täze ýolbaşçy bellenildi

Statatistika baradaky döwlet komitetine täze ýolbaşçy bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň 5-nji aprelde gol çeken Permany bilen, Döwletgeldi Annabaýramowiç Amanmuhammedow Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellenilip, ol Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary — Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň dolandyryjysy wezipelerinden boşadyldy.