Apple gajetlerini ýazylyşyk boýunça berer

Apple gajetlerini ýazylyşyk boýunça berer

Apple ulanyjylara aýlyk tölegi bilen ýazylyşyk boýunça iPhone we iPad satyn almaga mümkinçilik bermegi meýilleşdirýär diýip, Bloomberg agentligi habar berýär. Abuna ýazylyş programmasy müşderilere her 12 aýdan täze smartfon ýa-da planşet almaga mümkinçilik berer. Bu barada gazeta.ru salgylanyp, Day.Az belleýär.

Bellenilişi ýaly, gajetler üçin abuna ýazylyşyk esasynda täze hyzmat 2022-nji ýylyň ahyrynda ýa-da indiki ýyl ABŞ-da işe girizilip bilner. Ýazylyşyk serwisi ilkinji gezek ulanyjylara diňe bir sanly hyzmatlara däl, eýsem enjamlara-da abuna ýazylmaga mümkinçilik berer. Taslama heniz işläp taýýarlanylýar.

Programma aýlyk töleginiň 12 ýa-da 24 aýa bölnen gurluşyň bahasyna deň bolmajakdygy bilen möhletlere bölüp tölemekden tapawutlanar. Şol bir wagtyň özünde baha ulanyjynyň haýsy gurluşy saýlajakdygyna bagly bolar. Hyzmatyň bahasy heniz belli däl.