KHBS: Suzuki Hindistanda elektromobil önümçiligine $1,25 mlrd maýa goýar

KHBS: Suzuki Hindistanda elektromobil önümçiligine $1,25 mlrd maýa goýar

Ýaponiýanyň Suzuki Motor konserni kompaniýa üçin esasy daşary ýurt bazary bolan Hindistanda elektromobilleriň önümçiligine, takmynan, 150 mlrd iýena ($1,25 mlrd) maýa goýar. Bu barada “Nikkei” gazeti habar berdi diýip, ko.ru belleýär.

Täze meýilnamanyň çäginde kompaniýa Gujarat ştatynda akkumulýatorlaryň önümçiligi boýunça zawod gurar. Bu ýerde kompaniýanyň eýýäm benzin hereketlendirijili awtomobilleri ýygnaýan kärhanasy bar. Onda 2025-nji ýyldan elektromobiller öndürilip başlanar. Şeýle-de, Suzuki Hindistanda köne awtomobilleri gaýtadan işlemek üçin infrastruktura gurar.
Hindistan 2030-njy ýyla çenli içerki bazarda täze satylan awtoulaglaryň tutuş göwrüminden elektromobilleriň satuwynyň paýyny 30%-e ýetirmegi maksat edinýär. Şeýle-de bolsa, häzirlikçe ýurtda zarýad beriji stansiýalar ýeterlik däl, elektromobilleriň satuwy hem ýylda, takmynan, 3 mln umumy satuw möçberinde birnäçe müňe ýetýär.
Suzuki Hindistanyň bazaryna 1982-nji ýylda çykdy. Häzirki wagtda Suzuki-niň paýyna bu ýurtda täze awtomobilleriň satuwynyň, takmynan, 50%-i düşýär.