Serdar Berdimuhamedow 19-njy martda wezipä girişer

Serdar Berdimuhamedow 19-njy martda wezipä girişer

Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasy 19-njy martda paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde geçiriler. Bu barada 15-nji martda geçirilen giňişleýin Hökümet mejlisinde türkmen Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow habar berdi.

Şunuň bilen baglylykda, bu çärä taýýarlyk görmek we ony ýokary derejede geçirmek üçin döwlet toparynyň döredilýändigi yglan edildi hem-de onuň düzümini we ýerine ýetirmeli çäreleriniň meýilnamasyny tassyklamak hakynda Karara gol çekildi.