Raşid Meredow Türki Döwletleriň Guramasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Raşid Meredow Türki Döwletleriň Guramasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

13-nji martda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna gatnaşan TDG-niň synçylar toparynyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň paýtagtyna gelen Türki Döwletleriň Guramasynyň (TDG) Baş sekretary Bagdad Amreýewi kabul etdi.

Söhdetdeşlikde Türkmenistanyň Türki Döwletleriň Guramasynyň ýanyndaky halkara düzümleriň ençemesi, hususan-da, Ýaşulular geňeşi, Parlament assambleýasy hem-de Türki söwda-senagat edarasy bilen hyzmatdaşlygyň ilerledilmegine gyzyklanma bildirýändigi bellenildi.

Guramanyň Baş sekretary, öz nobatynda, saýlawlara gatnaşmaga çagyrandygy üçin türkmen tarapyna hoşallygyny beýan edip, Türkmenistanda geçirilen Prezident saýlawlaryna ýokary baha berdi hem-de saýlawlaryň açyk, aýdyňlyk we demokratik ýagdaýda geçirilendigini nygtady.