Aşgabatdan Moskwa ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy

Aşgabatdan Moskwa ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy

14-nji martda Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy nobatdaky ýörite uçar gatnawynyň amala aşyrylmagyny gurady. Bu barada ilçihananyň resmi saýtynda habar berilýär. 

"Türkmenistan" awiakompaniýasynyň Boeing-757 uçarynda Aşgabatdan Moskwanyň Domodedowo howa menziline ýolagçylaryň 161-si uçdy. Şolaryň arasynda Türkmenistanda geçirilen Prezident saýlawlaryna gözegçilik etmäge gelen halkara synçylar hem bar. 

Bu gezekki uçar gatnawy Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawlarynyň 39-njysydyr.