Ýaponiýa bahalary durnuklaşdyrmak üçin nebit ätiýaçlyklarynyň goşmaça satuwyna başlady

Ýaponiýa bahalary durnuklaşdyrmak üçin nebit ätiýaçlyklarynyň goşmaça satuwyna başlady

Ýaponiýa Halkara energetika agentligine agza-ýurtlaryň gazanan ylalaşyklarynyň çäklerinde bazarda bahalary durnuklaşdyrmak üçin nebit ätiýaçlyklarynyň goşmaça satuwyna başlady.

Bu barada penşenbe güni Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrligi habar berdi.
10-njy  martdan 8-nji aprel aralygynda milli ätiýaçlykdan nebitiň 7,5 mln barreli töweregi satylar. Milli ätiýaçlykdan alnan nebiti satmak boýunça ilkinji auksiony Ýaponiýa fewralyň başynda geçiripdi, şonda söwdalaşyklara nebitiň 620 müň barreli çykarylypdy. 
Ukrainanyň töwereginde ýüze çykan ýagdaýyň netijesinde bahalary durnuklaşdyrmagyň hatyrasyna Halkara energetika agentliginiň agzalary ozal nebitiň 60 mln barrelini satmak barada şertleşipdiler.