«Betmeniň» geçen dynç günleri dünýädäki girdeji ýygymy 248 mln dollardan geçdi

«Betmeniň» geçen dynç günleri dünýädäki girdeji ýygymy 248 mln dollardan geçdi

Geçen dynç günleri aktýor Robert Pattinson bilen “Betmen” filmi Birleşen Ştatlarda özüniň ilkinji prokatynda 128,5 mln dollar gazandy. Bu pandemiýa döwründe “Möý adam: Öýe ýol ýok” filminden soň bir uik-endiň dowamynda 100 mln dollar bellikden geçen ikinji filmdir. Halkara prokatynda “Betmen” 74 daşary ýurt bazarynda 120 mln dollar gazandy. Onuň dünýädäki umumy girdeji ýygymy 248,5 mln dollara barabar boldy diýip, riafan.ru belleýär.

Bu Betmen baradaky filmiň önümçiligi bilen meşgullanan Warner Bros. studiýasy üçin gowy habar, sebäbi ol kinolentanyň diňe döredilmegi üçin 200 mln dollar maýa goýdy diýip, “Variety” habar berýär. Ýene birnäçe million dollar bolsa mahabata we distribusiýa sarp edildi.