Berdimuhamedow Bolgariýanyň Prezidentini Azatlyk güni bilen gutlady

Berdimuhamedow Bolgariýanyň Prezidentini Azatlyk güni bilen gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Bolgariýa Respublikasynyň Prezidenti Rumen Radewe hem-de ýurduň ähli halkyna Bolgariýa Respublikasynyň milli baýramy — Azatlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

 Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Rumen Radewe tüýs ýürekden berk jan saglyk we bagt, Bolgariýa Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de rowaçlyk hem-de abadançylyk baradaky iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.