Trampyň sosial ulgamy App Store-de iň köp ýüklenen programma boldy

Trampyň sosial ulgamy App Store-de iň köp ýüklenen programma boldy

ABŞ-nyň öňki Prezidenti Donald Tramp tarapyndan döredilen Truth Social sosial ulgamy ABŞ-da App Store-da iň köp ýüklenilip alynýan mugt programma boldy diýip, Reýter agentligi habar berýär.

Programma 20-nji fewralda agşam işe girizildi. Truth Social programmasy bu sosial ulgamyny ýüklemek üçin deslapky sargyt beren ulanyjylara degişli bolan Appla enjamlaryna awtomatik ýagdaýda ýüklenildi. Programmany ýükläp almak üçin islegiň aşa köp bolanlygy sebäpli käbir ulanyjylar ony ýükläp almakda kynçylyk çekdiler.

Sosial ulgamy döredijileriň aýtmagyna görä, ol mart aýynyň ahyryna çenli ABŞ-nyň tutuş çäginde doly derejede işe girer. Soňra Truth Social beýleki ýurtlaryň hem ulanyjylaryna elýeterli bolar.

Ýatlatsak, Donald Tramp tarapdarlarynyň 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda ABŞ-da Kapitoliýa hüjüm edenlerinden soň, olary zorlukly herekete çagyrýan habarlary ýaýratmakda aýyplanylyp Twitter-de, Facebook-da we YouTube-da bloga düşürildi. Muňa jogap edip, ol hususy sosial ulgamyny döretjekdigini aýtdy.