Google kompaniýasy esasy şriftini täzeledi

Google kompaniýasy esasy şriftini täzeledi

Google kompaniýasy Roboto firma şriftini täzeden işledi. Bu barada The Verge habar berýär. Kompaniýanyň belleýşi ýaly, täzelenen dizaýn Sans Roboto-nyň şol bir dik proporsiýalaryny özünde saklady, bu wersiýalary şrift kertikleri bilen we olarsyz garyşdyryp ulanmaga mümkinçilik berýär.

Kompaniýanyň bu ädimi minimalistik dizaýnlaryň agdyklyk etmeginden soň kertikli retro-stilindäki şrtiftleriň ýene meşhur bolmagy bilen baglanyşykly bolup biler. Täze şrift harplaryň has düşnükli formada bolmagy netijesinde okamak üçin has amatly.  
Häzirlikçe şrift Roboto maşgalasynyň ýene bir görnüşi hökmünde diňe Google Fonts-da hödürlendi, ýöne geljekde kompaniýa ony hususy marketinginde ulanyp biler. 
Google kompaniýasy Roboto-ny eýýäm on ýyldan gowrak wagt bäri ulanýar. Ilkinji gezek ol adaty şrift hökmünde Android 4.0 operasion sistemasy bilen hödürlendi.