Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy brifing geçirdi

Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy brifing geçirdi

15-nji fewralda Ankarada Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilmegi mynasybetli köpçülikleýin habar beriş serişdelerine we ýerli jemgyýetçilige giňişleýin maglumat bermek maksady bilen, brifing geçirildi.

TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, brifinge Türkiýäniň Prezidentiniň Baş geňeşçisi Ýalçyn Topçu, Türkiýäniň Parlamentiniň türkmen-türk dostluk toparynyň ýolbaşçysy Ibrahim Aýdemir we toparyň agzalary, Ankaranyň Etimesgut etrap häkiminiň orunbasary Alaatdin Sonat, Türkiýäniň Daşary işler ministrliginiň, Palatalar we biržalar birleşiginiň, daşary ýurtlaryň ilçihanalarynyň we halkara guramalaryň wekilleri, ýurduň Mejlisiniň käbir deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, türk kompaniýalarynyň wekilleri, şeýle-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Çäräniň başynda 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilmegi mynasybetli, şonuň ýaly-da, ýurdumyzyň gazanan üstünlikleri, taryhy we medeniýeti bilen tanyşdyrýan wideorolikler görkezildi.

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçisi ýurtda alnyp barylýan giň möçberli işler, Garaşsyzlyk ýyllarynda dürli ugurlarda gazanan üstünliklerimiz we ýeten belent sepgitlerimiz barada çykyş etdi. Şeýle-de Türkiýäniň Prezidentiniň Baş geňeşçisi Ýalçyn Topçu, deputatlar Ibrahim Aýdemir we Bedri Ýaşar we beýlekileriň çykyşlaryna orun berildi. Çäräniň dowamynda türkmen Lideriniň eserleri we medeni gymmatlyklarymyz bilen tanyşdyrýan sergi hem guraldy.