Samsung ulanyjylary sosial ulgamlarda aýratyn funksiýalara eýe bolarlar

Samsung ulanyjylary sosial ulgamlarda aýratyn funksiýalara eýe bolarlar

Samsung Galaxy S22 seriýasynyň smartfonlarynyň kameralarynyň firma mümkinçiliklerini Instagram, TikTok we Snapchat programmalary göterer diýip, SamMobile portaly habar berýär.

Şeýlelikde, ulanyjylar “Gijeki režim”, “Portret wideosy”, “Super HDR” funksiýalaryny, şeýle-de ýokarda agzalan sosial ulgamlaryň programmalarynyň içinde üç esse ulaltma bilen goşmaça kamerany ulanyp bilerler. Bu ulanyjylara wagt tygşytlamaga mümkinçilik berer, sebäbi HDR-de surata düşürmek üçin “Kamera” programmasyny açmak hökman däl – diňe Instagram-da režimi işjeňleşdirmek ýeterlikdir.

Habar berlişi ýaly, Samsung beýleki programmalary işläp düzüjiler bilen ilkinji gezek hyzmatdaşlyk edenok. Mysal üçin, Galaxy S10 seriýasynda ulanyjylar kamera programmasyndan suratlary Instagram Stories-e gönüden-göni ýükläp bilýärdiler.