Serdar Azmun Russiýada 2021-nji ýylyň iň gowy oýunçysy boldy

Serdar Azmun Russiýada 2021-nji ýylyň iň gowy oýunçysy boldy

16 sany professional tälimçilerden ybarat bolan topar “Zenit” futbol toparynyň hüjümçisi Serdar Azmuny Russiýada ýylyň iň gowy oýunçysy diýip saýlady.

Azmun ses berişlikde jemi 34 utuk toplady. Üç hünärmen oňa birinji ýeri, ýene ikisi ikinji, üçüsi üçünji orny berdi. Tälimçiler wise-ýeňiji hökmünde SSKA-nyň derwezebany Igor Akinfeýewi (28 utuk) saýladylar. Üçünji orny bolsa "Monakonyň" ýarymgoragçysy Aleksandr Golowin (21 utuk) aldy.
Olardan başga-da, ilkinji onluga şular girýär: "Zenitiň" futbolçylary Wilmar Barrios (19), Klaudinýo (18) we Artýom Dzýuba (16), "Krasnodaryň" derwezebany Matweý Safonow (14), "Soçiniň" ýarymgoragçysy Kristian Noboa (13) we "Dinamonyň" oýunçylary Sebastýan Şimanskiý (9) we Arsen Zaharýan (7).