Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde brifingler geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde brifingler geçirildi

22-nji dekabrda Daşary işler ministrliginde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça türkmen wekiliýetiniň ýakynda Pakistan Yslam Respublikasyna we Hindistan Respublikasyna bolan gulluk iş saparlarynyň jemlerine bagyşlanan brifing geçirildi.

Nýu-Delide “Merkezi Aziýa — Hindistan” dialogynyň daşary işler ministrleriniň üçünji duşuşygynyň çäklerinde dialogyň guramaçylyk düzüminiň ösüş mümkinçiligine, ýurtlaryň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisi, Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman ulag geçelgesi taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi baradaky meselelere garaldy. Pakistan Yslam Respublikasynda ýurdumyzyň wekiliýeti Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýlary boýunça nobatdan daşary mejlisiniň işine gatnaşdy.

Şeýle hem şol gün DIM-de Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda brifing geçirildi. Ol ýurdumyza koronawirus ýokanjynyň aralaşmagynyň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak boýunça daşary döwletleriň tejribesiniň öwrenilmegi baradaky meselelere bagyşlandy. Brifingiň dowamynda bu ugurda Türkmenistanyň dürli ýurtlar bilen ysnyşykly gatnaşyklarynyň, koronawirus hem-de beýleki howply ýokançlaryň ýüze çykmagynyň we ýaýramagynyň öňüni almak baradaky meselelerde lukmançylyk jemgyýetçilikleriniň arasynda hemişe tejribe alşylmagynyň möhümdigi nygtaldy.