TikTok iýmit eltip berme hyzmatyny ýola goýar

TikTok iýmit eltip berme hyzmatyny ýola goýar

Bloomberg TikTok-yň ABŞ-da iýmit eltip berme hyzmatyny ýola goýmakçy bolýandygyny mälim etdi. Sosial ulgam tagamlary isleglere laýyklykda getirer diýip, msn.com ýazdy.

Bu eltip berme hyzmaty TikTok Kitchen diýlip atlandyrylar. Ony 2022-nji ýylyň mart aýynda işe girizmek meýilleşdirilýär. Taslama üçin TikTok Virtual Dining Concepts kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eder.
TikTok ABŞ-da birinji tapgyrda 300 sany, 2022-nji ýylyň ahyryna çenli bolsa 1000-den gowrak aşhana açar. Menýuda programmanyň iň meşhur tagam taýýarlaýyş usullary ýerleşdiriler. Mysal üçin, fetaly bişirilen pasta, peýnirli makarondan edilen çipsler, gamburgerler we parmesanly mekgejöwen taýajyklary. Tagamlaryň bahalarynyň Virtual Dining Concept-iň beýleki brendleriniňkiden arzan boljakdygy aýdylýar.
Şeýle hem TikTok restoran girdejilerini reseptiň awtorlary bilen paýlaşjakdygyny aýtdy.