12-nji dekabrda Türkmenistanyň çäginde boljak howanyň ýagdaýy

12-nji dekabrda Türkmenistanyň çäginde boljak howanyň ýagdaýy

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 12-nji dekabrda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär. 

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, irden ümürli bolmagy mümkin, günüň ahyrynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +6°, gündizine +11... +13° maýyl bolar. Howanyň basyşy 744 mm. Çyglylygy 65 — 85 %.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +8... +13°, kenarýaka etraplarynda +5... +10° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 764 mm. Çyglylygy 65 — 85 %.
Awazada: howa +7... +9°, basyşy 772 mm. Çyglylygy 70 — 90 %.
Balkanabat şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 771 mm. Çyglylygy 60 — 80 %.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +10... +15° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 743 mm. Çyglylygy 65 — 85 %.
Tejen şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 754 mm. Çyglylygy 60 — 80 %.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +11... +16° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 751 mm. Çyglylygy 55 — 75 %.
Baýramaly şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 750 mm. Çyglylygy 50 — 70 %.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -2° sowukdan +3° çenli, gündizine +9... +14° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +10... +12°, basyşy 754 mm. Çyglylygy 65 — 85 %.
Kerki şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 749 mm. Çyglylygy 60 — 80 %.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine -1° sowukdan +4° çenli, gündizine +3... +8° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +6... +8°, basyşy 761 mm. Çyglylygy 75 — 95 %.
Köneürgenç şäherinde: howa +4... +6°, basyşy 763 mm. Çyglylygy 70 — 90 %.