Berdimuhamedow Şweýsariýanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Berdimuhamedow Şweýsariýanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Inýasio Kassise Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady.

 Türkmen Lideri şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidentine tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, şeýle hem täze wezipesinde üstünlikleri arzuw etdi.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Hökümetde sagçy merkez “Erkin demokratik partiýa. Liberallara” wekilçilik edýän, Şweýsariýanyň daşary işler ministri Inýasio Kassis 2022-nji ýyl üçin ýurduň prezidenti saýlandy. Ol daşary syýasy edaranyň başlygy bolmak bilen, prezident ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirer. Şweýsariýada prezident wezipesini ýedi ministrden ybarat bolan Federal geňeşiň (hökümet) agzalary nobat boýunça eýeleýärler. Ýurtda prezident döwlet Baştutany däldir: bu Federal geňeşiň hususy ygtyýarlygy. Prezident hökümet mejlislerinde başlyklyk edýär, sesler deň bolan ýagdaýynda onuň pikiri aýgytlaýjy bolýar. Şeýle-de, ol Şweýsariýa iş sapary bilen gelýän daşary ýurtlaryň baştutanlaryny kabul edýär.