Bloomberg: Saud Arabystany Aziýa we ABŞ üçin nebitiň ýanwar üpjünçiliginiň bahasyny ýokarlandyrdy

Bloomberg: Saud Arabystany Aziýa we ABŞ üçin nebitiň ýanwar üpjünçiliginiň bahasyny ýokarlandyrdy

Dünýäde nebiti gazyp almak we nebit ätiýaçlyklary boýunça iň uly kompaniýa, Saud Arabystanynyň milli nebit kompaniýasy Saudi Aramco Aziýanyň we ABŞ-nyň bazarlaryndaky müşderileri üçin nebitiň ähli görnüşleriniň ýanwar aýyndaky üpjünçilik bahasyny ýokarlandyrdy. Bu barada Bloomberg agentligi habar berdi diýip, TASS belleýär.

Onuň maglumatlary boýunça, Saudi Aramco Aziýa ýurtlary üçin Arab Light görnüşiniň bahasyny 60 sent ýokarlandyrdy. Şeýlelikde, bu görnüş üçin premiýa bir barrele 3,3 dollar bolar, bu bolsa 2020-nji ýylyň fewral aýyndan bäri iň ýokary görkezijidir. Şol bir wagtyň özünde, ýanwar aýynda ABŞ üçin Arab Light görnüşiniň bahasy 40-60 sent ýokarlanar.

Saudi Aramco Aziýa üçin nebitiň beýleki görnüşleriniň bahasyny hem bir barrele $0,3-0,8 ýokarlandyrdy. 

Nebit kompaniýasy Demirgazyk-Günbatar Ýewropa üçin nebitiň ýanwar aýyndaky üpjünçilik bahasyny bir barrele $0,2-1,5 pese düşürdi. Ortaýer deňzindäki alyjylar üçin ICE Brent-e baglylykda kesgitlenen bahalar $0,3-1,4 arzanlady diýip, agentlik belledi.

Saud Arabystany her aýyň başynda sarp edijileriň islegleri esasynda üpjünçilik tertibini düzýär.