Toyota 2035-nji ýyla çenli ÝB-de içerki ýangyç hereketlendirijili awtomobilleriň satuwyny bes eder

Toyota 2035-nji ýyla çenli ÝB-de içerki ýangyç hereketlendirijili awtomobilleriň satuwyny bes eder

Ýaponiýanyň Toyota Motor korporasiýasy 2035-nji ýyldan Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynda diňe uglerod zyňyndylaryny öndürmeýän awtomobilleri satmagy meýilleşdirýär. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär diýip, Regnum habarlar agentligi belleýär. 

Dünýäniň iň uly awtoöndürijisi ÝB ýurtlarynda ulag serişdelerine bildirilýän ekologiýa talaplarynyň güýçlenmegi sebäpli içerki ýangyç hereketlendirijili modellerden ýüz öwürmek boýunça meýilnamalaryny üýtgetdi. Toyota 2030-njy ýyla çenli ÝB-de awtoulag satuwynyň ýarysynyň elektromobilleriň we wodorod ýangyç elementlerinde işleýän modelleriň paýyna düşmegini göz öňünde tutýar. 2035-nji ýyla çenli kompaniýa bu sebite içerki ýangyç hereketlendirijili awtoulaglaryň iberilmeginden doly ýüz öwürmegi meýilleşdirýär.

Bu meýilnamalar Toyota-nyň ozalky maksatnamalaryna garanyňda, içerki ýangyç hereketlendirijili awtomobillerden ýüz öwürmegi berk talap edýär. Öň, kompaniýa Prius modeli ýaly gibrid awtomobilleriň üpjünçiligini uzak wagtlap saklamaga synanyşypdy.

Ýeri gelende bellesek, Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlaryna içerki ýangyç hereketlendirijili awtomobilleri ibermegi bes etmek barada şeýle beýannama bilen beýleki öňdebaryjy awtomobil kompaniýalary hem çykyş etdi. Volkswagen 2033-nji ýyldan 2035-nji ýyla çenli, Ford Motor bolsa 2030-njy ýyla çenli şeýle awtomobilleri Ýewropa Bileleşigine ibermekden ýüz öwürmegi meýilleşdirýär.