Windows-da işleýän öý kompýuterleri üçin iň oňat antiwiruslar kesgitlenildi

Windows-da işleýän öý kompýuterleri üçin iň oňat antiwiruslar kesgitlenildi

Garaşsyz IT howpsuzlyk instituty bolan AV-TEST 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Windows-da işleýän öý kompýuterleri üçin iň oňat antiwiruslaryň reýtingini düzdi. Bu barada  Windowslatest-e salgylanyp, msn.com habar berdi.

Bu hasabatyň Windows 10 Home-iň ulanyjylary üçin niýetlenendigini bellemek gerek. Ony düzmek üçin hünärmenler Norton, Kasperski we Microsoft ýaly dürli üpjün edijileriň 21 programmasyny synagdan geçirdiler.

Hasabata görä, AV-TEST Windows Defender, Avira, McAfee, Avast, AVG we başga-da birnäçe wirusa garşy programmalary synagdan geçirdi. Olaryň işleýşiniň dürli taraplary synagdan geçirildi: nol günlük zyýanly programma üpjünçiligi, kiber hüjümleri, wirusly hatlar we ş.m. Tehniki işgärler ähli önümleriň köpçülige elýeterli bolan iň soňky görnüşini ulandylar.

Olaryň içinde operasion ulgamyň özünde gelýän Windows Defender iň gowusy boldy. Ol howpsuzlygyň, öndürijiligiň we ulanylyşyň ähli ugurlarynda ýokary bal gazandy. McAfee we Avast ýaly üpjün edijileriň käbir programmalary hem ýokary baha aldy, ýöne Windows Defender wirusa garşy ýeke-täk tölegsiz çözgüt boldy diýip, çeşme belledi.