Ilon Maskyň Tesla kompaniýasy çagalar üçin kwadrosiklleri tanyşdyrdy

Ilon Maskyň Tesla kompaniýasy çagalar üçin kwadrosiklleri tanyşdyrdy

Amerikaly awtoulag öndürijisi Ilon Mask Cyberquad for Kids elektrikli kwadrosiklini tanyşdyrdy. Ol Teslanyň Cybertruck 2019 awtoulagyndan täsirlenip döredildi diýip, ferra.ru habar berdi.

Tesla-nyň iň arzan awtoulagy bilen deňeşdirilende, kwadrosikliň 1900 dollar bahasy has arzan görünýär diýip, çeşme belleýär.
Adyndan belli bolşy ýaly, bu ulag birneme kiçiräkdir. Tesla onuň 8 we ondan uly ýaşly adamlar üçin hem gabat gelýändigini öňe sürse-de, Cyberquad for Kids 68 kilograma çenli agram üçin niýetlenendir. Şonuň üçin hem ol ulular üçin gaty kiçi bolup görünýär.
Tesla, kwadrosikliň ätiýaçlyk ýolunyň 24 kilometr aralykdygyny, onuň iň ýokary tizliginiň sagatda 16 kilometrdigini öňe sürýär.