Dünýäde 200 megapiksel kameraly ilkinji smartfon eýýäm şu ýyl satuwa çykarylar.

Dünýäde 200 megapiksel kameraly ilkinji smartfon eýýäm şu ýyl satuwa çykarylar.

Soňky birnäçe aýyň içinde Internetde haýsy smartfonyň ilkinji bolup 200 megapiksel kamera eýe boljakdygy barada dürli myş-myşlar ýaýrady. Bu enjamyň ýakyn wagtda çykarylmagy mümkin diýip, GSMArena ýazýar. Muny pcnews.ru habar berýär.

Internet-insaýderleriň berýän maglumatyna esaslansaň, eýýäm 2021-nji ýylyň dekabrynda Motorola-nyň täze önümi - Moto Edge X satuwa çykarylar. Bu smartfonyň 200 megapiksellik Samsung ISOCELL HP1 datçigi bilen enjamlaşdyrylan ilkinji smartfon bolmagyna garaşylýar.

Mundan öň 2022-nji ýylyň başynda anons ediljek Xiaomi 12 Ultra-nyň şeýle smartfon boljakdygy aýdylýardy. Şeýlelik bilen, myş-myşlaryň dogrudygy subut edilse, Motorola Xiaomi-den öňe geçer we 2021-nji ýylyň ahyryna çenli 200 megapikselli smartfonyny çykarar.

Öňki maglumatlarda Moto Edge X-nyň esas hökmünde Snapdragon 8 Gen 1 çipini aljakdygyny aýdylypdy. Ol meşhur AnTuTu synagynda enjamyň 1 milliondan ýokary bal almagyna mümkinçilik döredip biler.