R.Meredow EYR-nyň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

R.Meredow EYR-nyň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

26-njy noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň YHG-nyň Ministrler Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen türkmen paýtagtyna gelen Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Mehdi Safari bilen duşuşygy geçirildi.

mfa.gov.tm saýtynda habar berlişi ýaly, işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, ýangyç-energetika ulgamyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunda medeni-ynsanperwerlik ugry boýunça özara hereketleriň has-da işjeňleşdirilmeginiň zerurlygy bellenildi.