Eýranyň Prezidenti YHG sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana geler

Eýranyň Prezidenti YHG sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana geler

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Ebrahim Raisi 28-nji noýabrda Aşgabatda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza döwletleriniň sammitine gatnaşmak üçin şenbe güni Türkmenistana sapar bilen geler.

IRNA habarlar agentliginiň habar bermegine görä, Prezident Raisi ýokary derejeli syýasy we ykdysady wekiliýete ýolbaşçylyk eder.
Raisiniň sebit we halkara gatnaşyklaryny berkitmek, aýratyn hem bökdençlikleri aradan aýyrmak we YHG agza ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlyk derejesini ýokarlandyrmak boýunça Eýranyň garaýyşlaryny we tekliplerini beýan etmegine garaşylýar.
EYR-nyň Prezidenti ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçiliklerini öwrenmek üçin kärdeşleri bilen duşuşyklary geçirer.
YHG  Eýrandan, Türkiýeden, Pakistandan, Türkmenistandan, Gyrgyzystandan, Özbegistandan, Gazagystandan, Täjigistandan we Azerbaýjandan ybarat bolan sebit guramasydyr.
Şu ýylda YHG-da başlyklyk edýän we Guramanyň agza döwletleriniň sammitini özünde kabul edýän döwlet hökmünde Türkmenistan guramaçylyk işlerini ýokary derejede alyp barýar.
Esasy çäreleriň çäklerinde Daşary işler minsitrleriniň Geňeşiniň mejlisi, şeýle hem YHG agza döwletleriň işewürler forumy geçiriler.