Bloomberg: Netflix gysga wideolary görmek funksiýasyny işe girizer

Bloomberg: Netflix gysga wideolary görmek funksiýasyny işe girizer

Netflix platformasy programmasyna TikTok kliplerine meňzeş gysga wideolary görmäge mümkinçilik berýän çagalar üçin niýetlenen Kids Clips funksiýasyny işe girizýär. Bu barada Bloomberg agentligi habar berdi diýip, kino.rambler.ru belleýär.

Bu funksiýa akym hyzmatynyň ýörite çagalar kitaphanasyndan gysga wideolary görmäge mümkinçilik berer. Her gün täze klipleri goşmak meýilleşdirilýär. Agentligiň belleýşi ýaly, Netflix şeýle etmek bilen YouTube we TikTok programmalaryny halaýan ýaş ulanyjylaryň ünsüni çekmäge synanyşýar.

Täze funksiýa şu ýylyň başynda Netflix programmasynda peýda bolan Fast Laughs opsiýasyna esaslanýar, onuň kömegi bilen filmlerden, teleseriallardan we komikleriň çykyşlaryndan bölekleri görmek bolýar. Wideoklipleriň täze lentasy Fast Laughs-yň lentasy ýaly bolar, ýöne onda wideolar dikligine däl-de, keseligine we doly ekranda görkeziler. Şol bir wagtyň özünde, çagalar bir gezekde 20-den köp klip görüp bilmezler.

Funksiýany işläp düzüjiler platformanyň iň meşhur wideolarynyň reýtingini hem düzdüler, bu ulanyjylara gyzykly materialy tapmaga kömek eder. Funksiýa şu hepdede iOS operasion sistemasy üçin Netflix programmasynda elýeterli bolar. Ýöne ony häzirlikçe diňe iňlis dilli we ispan dilli ýurtlardan bolan ulanyjylar ulanyp biler.