Apple iPhone-y köp çykarmak üçin iPad önümçiligini azaltdy

Apple iPhone-y köp çykarmak üçin iPad önümçiligini azaltdy

Apple iPad üçin niýetlenen mikroshemalary iPhone 13 smartfonlaryny çykarmaga gönükdirmek üçin, olaryň önümçiligini azaltdy diýip, “Nikkei Asia” neşiri ýazýar. Bu ýagdaý global çip ýetmezçiliginiň kompaniýa has ýaramaz täsir edendigini görkezýär diýip, thebell.io belleýär.

iPad we iPhone modelleriniň esasy we periferiýa mikroshemalary ýaly birnäçe umumy bölekleri bar. Bu hem kompaniýa käbir ýagdaýlarda ätiýaçlyk şaýlarynyň akymyny gurluşlaryň arasynda paýlamaga mümkinçilik berýär. Neşiriň çeşmeleri soňky iki aýda iPad önümçiliginiň kompaniýanyň başlangyç meýilnamalary bilen deňeşdirilende, 50% azalandygyny habar berýärler. Kompaniýa muny planşetleriň çykarylmagy üçin niýetlenen çipleri täze iPhone modellerini öndürmekde ulanmak üçin edýär.

Neşiriň bellemegine görä, kompaniýa günbatar bazarlarynyň koronawirus pandemiýasyndan çykýandygy üçin smartfonlara bolan islegiň planşetlere garanda ýokary boljakdygyny çaklaýar, şol sebäpli iPhone 13 smartfonlarynyň çykarylmagyna aýratyn üns berýär. Kompaniýanyň girdejisiniň 66%-i Ýewropa bilen Amerikanyň paýyna düşýär. 

Uzak aralykdan işlemegiň we okamagyň ýokarlanmagy netijesinde iPad planşetlerine bolan isleg 2020-2021-nji ýyllarda güýçli boldy. Şu ýylyň ilkinji dokuz aýynda 40,3 mln iPad satyldy, bu geçen ýylyň degişli döwrüne garanda 17,83% köpdür. 2020-nji ýylda global planşet üpjünçiligi 164,1 mln birlik (+13,6%) boldy.

Neşiriň ýazmagyna görä, täze iPhone smartfonlaryny çykarmak üçin iPad önümçiliginiň azaldylmagy dünýädäki alyjylaryň kompaniýanyň täze planşetlerine uzak wagtlap garaşmagyna sebäp bolar.