Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň ýolbaşçysyna berk käýinç yglan edildi

Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň ýolbaşçysyna berk käýinç yglan edildi

3-nji noýabrda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti, Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň müdiri Ataýew Wepaly Durdymuhammedowiçe berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.