Lamborghini çökgünlige garamazdan satuw rekordlaryny täzeleýär

Lamborghini çökgünlige garamazdan satuw rekordlaryny täzeleýär

Lamborghini ýarymgeçirijiler çökgünligine we koronawirus pandemiýasy sebäpli dörän bölekleýin çäklendirmelere garamazdan, satuw rekordlaryny täzeleýär. Bu barada motor.ru habar berýär.

2021-nji ýylyň üç çärýeginde italýan markasy 6902 awtoulag satdy, munuň özi 2019-njy ýyldaky rekord bilen deňeşdirilende, alty göterim köpdür.

Soňky wagtlar dünýäde Sant-Agata-Bolonýezli superkarlara bolan isleg ýokarlandy, bu babatda iň gowy ösüş depginini Aziýa-Ýuwaş ummany sebiti görkezdi. Bu ýerde, esasan, Urus krossoweri has köp satyldy.

Elbetde, Lamborghini mikroçipleriniň ýetmezçiliginden kösenmedi, sebäbi Urus krossowerleriniň dokuz aýdaky satuwy 4085 birlige (geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, +25%) çenli artdy we alyjylar Huracan superkarlarynyň 2136 sanysyny satyn aldylar (+28%).

Lamborghini öz awtoulaglaryny Ýewropa, Ýakyn Gündogar we Afrika sebitlerinde has köp satýar (38 göterime golaý), onuň ikinji uly bazary Amerika (35% töweregi) bolup durýar. Galan krossowerler we superkarlar çalt ösýän Aziýa-Ýuwaş ummany sebitinde satylýar. Täze Lamborghini-niň alyjylarynyň 59%-i Urus-y, 31%-i Huracan-y, 10%-i bolsa Aventador-y satyn alýarlar.

Geçen ýyl bilen deňeşdirilende, göterim nukdaýnazaryndan sarp edijileriň islegleriniň kän bir üýtgemändigi we tiz wagtdan Urus-yň satuw taryhynyň iň köp satylýan Lamborghini modeline öwrüljekdigi aýdylýar.