IT kompaniýalarynyň iň täsin awtoulaglarynyň sanawy çap edildi

IT kompaniýalarynyň iň täsin awtoulaglarynyň sanawy çap edildi

SpeedMe awtoulag portalynyň hünärmenleri iri IT kompaniýalary tarapyndan işlenip düzülen iň täsin awtoulaglaryň sanawyny çap etdiler. Bu barada discover24.ru habar berdi.

Bu reýtinge Germaniýanyň “Siemens” kompaniýasynyň, takmynan, 116 ýyl ozal döredilen “Elektrische Viktoria” atly ilkinji elektrikli awtoulagy hem girdi. Bu awtoulag sagatda 30 kilometr tizlikde ýöreýärdi we zarýad bermezden, 60 kilometre çenli hereket edip bilýärdi.

Ondan soňra sanawda Samsung-yň birbada iki sany awtoulagy ýerleşdi. Olaryň birinjisi sanly kabinaly we 5G aragatnaşykly 4 orunlyk sürüjisiz kabriolet, ikinjisi bolsa Renault bilen bilelikde döredilen XM3 Inspire krossoweridir. Ikinji agzalan awtoulag şu ýyl Günorta Koreýa bazarynda satylyp başlar.

Günorta Koreýanyň ägirt uly LG kompaniýasy hem eýesini ýüzünden tanap bilýän, şeýle hem displeýli ýörite oturgyçlar we dolandyryjy bilen enjamlaşdyrylan ýerüsti sürüjisiz awtoulagyny hödürledi. Birnäçe ýyl ozal bolsa Google hem özüniň “Firefly” awtonom ulaglaryny hödürläpdi.