Xiaomi 2024-nji ýylda hususy elektromobilleriniň tapgyrlaýyn önümçiligine başlar

Xiaomi 2024-nji ýylda hususy elektromobilleriniň tapgyrlaýyn önümçiligine başlar

Xiaomi hytaý kompaniýasy 2024-nji ýylyň birinji ýarymynda elektromobilleri tapgyrlaýyn öndürip başlamagy göz öňünde tutýar. “Penpaý” habarlar çeşmesiniň bellemegine görä, bu barada kompaniýanyň müdirler geňeşiniň başlygy Leý Szýun maýa goýujylar bilen duşuşykda aýtdy. Muny www.finanz.ru ýetirýär.

Onuň aýtmagyna görä, bu taslama boýunça taýýarlyk işleri ýokary depginde alnyp barylýar. Leý Szýun elektromobilleriň önümçiliginiň akylly öýleri we ofisleri dolandyrmak üçin kompaniýanyň tehnologiýalarynyň ulanylmagyny öz içine alýan bar bolan ekoulgamyň üstüni ýetirmäge mümkinçilik berjekdigini aýtdy.

Maýa goýujylar Xiaomi elektromobilleriniň öndürilip başlanjak senesine oňyn garadylar. Leý Szýunyň bildirişinden soň, sişenbe güni kompaniýanyň paýnamalarynyň bahasy Gonkongyň fond biržasynda 5%-den gowrak ýokarlandy. Söwdanyň ahyryna çenli Xiaomi-niň bir gymmat kagyzy 22,5 Gonkong dollaryna barabar boldy (takmynan, 2,9 ABŞ dollary).

Sentýabr aýynda Xiaomi elektromobilleri öndürmek bilen meşgullanjak golçur kärhanasyny hasaba almagy tamamlady. “Sýaomi siçe” kompaniýasynyň düzgünnama maýasy 10 mlrd ýuan (1,5 mlrd dollar töweregi) boldy. Geljek 10 ýylda Xiaomi elektromobilleriň önümçiligi üçin maýa goýumlary 10 mlrd dollara ýetirmegi meýilleşdirýär.

Xiaomi täze kompaniýa üçin eýýäm 300 hünärmeni saýlady we ýokary hünärli işgärleri gözlemegini dowam etdirýär. Iýul aýynyň ahyrynda Xiaomi hususy sürüjisiz awtomobilleri sürmek tehnologiýasyny işläp düzmek üçin gurluşyň döredilendigini hem habar berdi.