Ispaniýaly inžener howadan suw alýan enjam döretdi

Ispaniýaly inžener howadan suw alýan enjam döretdi

Ispaniýaly inžener Enrike Weiga howadan agyz suwuny öndürýän üçin özboluşly enjam döretdi. Bu barada itcrumbs.ru habar berdi.

Oýlap tapyjy 82 ýaşynda. Ol şeýle enjamy döretmek pikiriniň özünde geçen asyryň 90-njy ýyllarynda - Ispaniýanyň 5 ýyllyk gurakçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolup, käbir sebitleriň agyz suw ýetmezçiligini başdan geçiren döwründe dörändigini aýdýar.

Onuň döreden enjamynyň işleýiş ýörelgesi kondisionere çalym edýär. Sebäbi olaryň ikisinde hem howany sowatmak üçin elektrik energiýasy ulanylýar. Emma kondisionerden tapawutlylykda, Weiga suw buglarynyň kondensasiýasyna has köp üns berdi. Enjam ilkibaşda temperaturasy 40 gradusdan ýokary howada işläp bilmedi, ýöne inžener ony ep-esli gowulaşdyrdy. Onuň esaslandyran “Aquaer” kompaniýasy her günde 50-70 litr suw öndürýän ykjam enjamlardan başlap, 5 tonna çenli suw almaga mümkinçilik berýän önümçilik enjamlaryna çenli dürli kuwwatly maşynlary hödürleýär.

"Aquaer" önümleri iň kyn şertlerde işletmek üçin niýetlenendir. Onuň iň soňky modelleri suw buglarynyň düzümi iş üçin 15%-den ýokary bolmadyk howany hem ulanyp bilýär.