Toyota awtomobillerinde iň täze gün batareýalaryny ulanmagy meýilleşdirýär

Toyota awtomobillerinde iň täze gün batareýalaryny ulanmagy meýilleşdirýär

Ýaponiýanyň Toyota Motor konserni geljekde awtomobillerinde ýokary tehnologiýaly gün batareýalaryny we olaryň esasynda ulgamlary ulanyp başlamagy göz öňünde tutýar. Bu barada kompaniýanyň habarynda aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

Onda ýurduň iň uly konserniniň Milli ösen senagat ylymlary we tehnologiýalary instituty bilen bilelikde geljekde awtomobillerde ulanyp boljak iň täze gün batareýalarynyň ulgamlaryny işläp düzmek bilen meşgullanjakdygy bellenilýär. Bu işde esasy wezipäniň şeýle batareýalary we olaryň esasynda ulgamlary döretmek üçin çykdajylary azaltmak bilen birlikde energiýa öndürmegiň netijeliligini ýokarlandyrmakdan ybarat boljakdygy nygtalýar.

Öň, Toyota ýerli häkimiýetleriň we biznesiň senagat we awtomobil uglerod zyňyndylaryny işjeň azaltmaga ýykgyn etmegi esasynda 2030-njy ýyla çenli elektromobilleriniň, gibrid we wodorod ulaglarynyň satuw derejesini ýylda 8 mln birlige ýetirmegi maksat edindi. Ýaponiýanyň hökümeti geçen ýylyň oktýabr aýynda ýurduň 2050-nji ýyla çenli senagat we awtomobil uglerod zyňyndylarynyň nol derejesini gazanjakdygyny aýtdy. 2030-njy ýyla çenli ony 2013-nji ýyldaky derejesi bilen deňeşdirilende, 46% azaltmak göz öňünde tutulýar.