Indoneziýada plastik galyndylardan täsin muzeý döredildi

Indoneziýada plastik galyndylardan täsin muzeý döredildi

Ýakynda Indoneziýanyň Gresik şäherinde plastik galyndylardan döredilen täze üýtgeşik muzeý açyldy. Bu barada Reýter agentligine salgylanyp, TJ neşiri habar berdi.

Täsin muzeýde suw howdanlarynda we kenarýakalarda ýygnanan 10 müň plastik çüýşe, plastik turbalar, plastik torbalar görkezilýär. Bu ýerde esasy eksponat ýawanlarda gülläp-ösüşiň hudaýy hasaplanýan Dewi Şriniň şekili bolup, onuň köýnegi plastik gaplardan ýasalypdyr. Bu sergini taýýarlamak üçin üç aý gerek boldy diýip, çeşme habar berýär.

Bu sergini guran we döreden aktiwistler ummanlarda üýşýän plastik hapalara adamlaryň ünsüni şeýdip çekip boljakdygyna ynanýarlar. Bir gezek ulanylýan plastmassany gaýtadan işlemek juda kyn we ol suw desgalaryny erbet hapalaýar, şonuň üçin hem jemgyýetçilik işgärleri bu ýagdaýdan basymrak baş alyp çykmaly diýip hasaplaýarlar.