Ýerewanyň köçelerinde türkmen baýdagy parlaýar

Ýerewanyň köçelerinde türkmen baýdagy parlaýar

Şu günler Ermenistanyň paýtagty Ýerewanyň merkezi köçelerinde ýerleşdirilen uly ekranlarda türkmen baýdagy parlaýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary şäheriň esasy şaýollarynyň ugrunda görkezilýän fleş-moby iki günlük synlap bilerler.

Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky ilçihanasy tarapyndan guralan bu özboluşly aksiýa ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanýar.

Ýeri gelende bellesek, ýurdumyzyň diplomatik wekilhanasy 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli hem Ermenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Ýerewan şäheriniň häkimliginiň hem-de şäheriň Karen Demirçýan adyndaky metropoliteniniň ýardam bermeginde fotosergi gurapdy. Şonda Ýerewan metrosynyň degişli stansiýasynda ýerleşdirilen fotopannolar arkaly şäheriň ýaşaýjylarydyr myhmanlary Türkmenistanyň häzirki zaman ösüşleri, medeni gymmatlyklarydyr däp-dessurlary bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik aldylar.